CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ 70 NĂM NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Cập nhật : 26/03/2021

Thực hiện kế hoạch số 16/KH-NHNN ngày 04/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc "Tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam" nhằm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CNVCLĐ) ngành Ngân hàng nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển chung của ngành, của đất nước, Công đoàn Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu licj sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam dành cho NVCLĐ ngàng Ngân hàng trên Website CĐNHVN.

Cuộc thi là một trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 – 6/5/2021), khơi dậy khí thế thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng, khẳng định sự đoàn kết, nhất trí của CNVCLĐ toàn Ngành.

Cuộc thi được tổ chức với tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả , gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của ngàng Ngân hàng năm 2021.

Cuộc thi cũng là một hình thức tuyên truyền mới trên nền tảng số.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Ban Tuyên giáo CĐNHVN, điện thoại số: 024.38513168/69 máy lẻ 211./.

Ban tổ chức cuộc thi