Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Cán bộ công đoàn ngân hàng hiểu biết pháp luật, vững tin hội nhập”

Cập nhật : 24/08/2022
Cuộc thi trực tuyến “Cán bộ công đoàn ngân hàng hiểu biết pháp luật, vững tin hội nhập” trên website Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, diễn ra từ ngày 1/7 đến ngày 24/7 với 3 kỳ thi; đã thu hút gần 40.000 lượt thi của cán bộ công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham dự của các anh chị em cán bộ công đoàn các cấp. Ban tổ chức xin thông báo kết quả như sau:
A. GIẢI TẬP THỂ CHUNG CUỘC
1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
- Giải nhất: Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
- Giải nhì: Công doàn Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Giải ba: Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
2. Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
- Giải nhất: Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái.
- Giải nhì: Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La.
- Giải ba: Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bạc Liêu.
B. GIẢI CÁ NHÂN CHUNG CUỘC:
I. Giải thưởng Tuần 1
- Giải nhất: Đ/c Đào Thị Thanh Thúy, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng Kế toán, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ
- Giải nhì: Đ/c Hà Thị Thu Hương, Tổ phó Tổ Công đoàn Phòng Kế toán, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ.
- Giải ba: Đ/c Nguyễn Thị Minh Hoà, Tổ trưởng Tổ Công đoàn PGD Trần Xuân Soạn và PGD Nguyễn Văn Cừ, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn
II. Giải thưởng tuần 2
- Giải nhất: Đ/c Hà Thị Thu Hương, Tổ phó Tổ Công đoàn Phòng Kế toán, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ.
- Giải nhì: Đ/c Đào Thị Thanh Thúy, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng Kế toán, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ.
- Giải ba: Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch công đoàn cơ sở Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ
III. Giải thưởng tuần 3
- Giải nhất: Đ/c Phạm Thị Vạn Thanh, Ủy viên BCH công đoàn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
- Giải nhì: Đ/c Võ Ngọc Hãn,  Ủy viên BCH công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk.
- Giải ba: Đ/c Nguyễn Thị Huế, Ủy viên BCH công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Huyện Mađrăk, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk.
IV. Giải chung cuộc
- Giải nhất: Đ/c Đ/c Hà Thị Thu Hương, Tổ phó Tổ Công đoàn Phòng Kế toán, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ.
- Giải nhì: Đ/c Đào Thị Thanh Thúy, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng Kế toán, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ.
- Giải ba: Đ/c Trần Thị Phương, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng Thanh toán Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
C. GIẢI KHUYẾN KHÍCH (Top10)
I. Top10 Tuần 1 (300.000đ/giải)
1. Nguyễn Nhật Linh, Tổ phó Tổ Công đoàn Phòng Hành chính Nhân sự, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ.
2. Trầ Thị Phương, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng Thanh toán Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
3. Nguyễn Thị Huế, Ủy viên BCH công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Huyện Mađrăk, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk.
4. Nông Tuấn Đạt, Ủy viên BCH công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk.
5. Phạm Văn Vũ, Ủy viên BCH công đoàn bộ phận Phòng giao dịch huyện Krong Păk, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk.
6. Trần Thị Thu Hiền, Tổ phó Tổ Công doàn Phòng Giao dịch số 01, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ.
7. Nguyễn Phan Hoài Hưng, Chủ tịch công đoàn bộ phận Phòng giao dịch huyện Cư Kuin, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk.
II. Top 10 Tuần 2 (300.000đ/giải)
1. Nguyễn Thị Mộng Nhiên, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Ban Giám đốc, Tổ chức hành chính và khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn.
2. Nguyễn Xuân Hảo, Tổ phó Tổ Công đoàn PGD Phú Mỹ Hưng và PGD Huỳnh Tấn Phát, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn.
3. Trương Thanh Dũng, Tổ trưởng Tổ Công đoàn PGD Phú Mỹ Hưng và PGD Huỳnh Tấn Phát, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn.
4. Nguyễn Nhật Linh, Tổ phó Tổ Công đoàn Phòng Hành chính Nhân sự, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ.
5. Lâm Nguyễn Minh Trang, Tổ phó Tổ Công đoàn Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn.
6. Võ Văn Thanh, Uỷ viên BCH công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn.
7. Võ Thị Mến, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn.
III. Top 10 Tuần 3 (300.000đ/giải)
1. Phan Thị Yến, Chủ tịch Công đoàn bộ phận PGD Huyện Ma Đrăk, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk.
2. Y Sep Niê, Chủ tịch Công đoàn bộ phận PGD Huyện Cư Mgar, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk.
3. Nguyễn Văn Ân, Tổ phó Tổ Công đoàn Ban Giám đốc, Tổ chức hành chính và khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn.
4. Nguyễn Trần Nguyên Ly, Tổ phó Tổ Công đoàn Ban lẻ và Tổng hợp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn.
5. Đào Thị Thanh Thúy, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng Kế toán, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ.
6. Nguyễn Thị Minh Hòa, Tổ trưởng Tổ Công đoàn PGD Trần Xuân Soạn và PGD Nguyễn Văn Cừ, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn.
7. Trần Thị Thu Hiền, Tổ phó Tổ Công doàn Phòng Giao dịch số 01, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ.
IV. Top 10 Chung cuộc (500.000đ/giải)
1. Trần Thị Thu Hiền, Tổ phó Tổ Công doàn Phòng Giao dịch số 01, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ.
2. Phạm Thị Giang, Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận chi nhánh 4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa.
3. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Tổ phố Tổ Công doàn PGD Số 2, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ.
4. Vũ Quang Vinh, Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận chi nhánh 4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa.
5. Đỗ Thị Nga, Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận chi nhánh 4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa.
6. Lê Duy Tân, Chủ tịch CĐCS thành viên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Sơn, Thanh Hóa.
7. Nguyễn Công Phong, Tổ phó Tổ Công đoàn PGD Trần Xuân Soạn và PGD Nguyễn Văn Cừ, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn.
Chi tiết xem tại Quyết định công nhận và trao giải tại đây
BTC cuộc thi